معرفی شرکت


درباره شرکت


این شرکت از سال 1384 به بهره برداري رسید و فعالیت خودرا با انگیزه ایجاد تحول در بازار چینی و اپال و تاثیر گذاري در بازار کاشی و بخاري آغاز نمود . علاوه بر تولید عکس برگردان این شرکت در زمینه تبلیغات و نشر نیز خدمات خود را به مشتریان عرضه می نماید.
تولید کننده انواع عکسبرگردان براي :
1) تولید کنندگان چینی مظروف
2) تولید کنندگان اوپال
3) تولید کنندگان بخاري و وسایل گرم کننده
4) تولید کنندگان انواع شیشه
5) تولید کنندگان باند کاشی
6) سایر تولید کنندگان ( انواع ظروف لعابی ، انواع سرامیک و ....)
شركت گلنقش توس به منظور ارائه محصولاتي كاملا منطبق با آخرين استانداردهاي كيفيت ، ايمني و بهداشت حرفه اي و زيست محيطي در سال 1387 اقدام به استقرارگواهينامه هاي استاندارد هاي بين المللي خود در قالب نظام مديريت يكپارچه (IMS) نمودودر سال 1388 از شركت گواهي دهنده بين المللي OQS اتريش تائيديه دريافت نمود كه ليست استانداردهاي بين المللي اخذ شده به شرح زير مي باشد :
ISO9001:2008 (نظام مديريت كيفيت )
ISO14001:2004 (نظام مديريت زيست محيطي )
OHSAS18001:2007 (نظام مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي )

تحقیق بازار


تحقیق بازار در زمینه نقش هاي چینی ،اپال، بخاري وکاشی یک فرآیند روز به روز و مداوم است که شامل فعالیتهاي زیر می باشد:
در درجه نخست، شناسایی تقسیم بندي هاي واقعی و دقیق بازار داخلی شامل :
الف : تقسیم بندي کلی بازار کشور
ب : تقسیم بندي هاي جزئی در کلان شهرهابهره گیری از منابع انسانی متخصص و دستگاههای روز دنیا از ویژگی های بارز شرکت گل نقش توس می باشد.معرفی واحدهای سازمانی معرفی دستگاه های خط تولید