واحدهای سازمانی و تولیدی

واحد طراحی
فعالیت این بخش متکی برتحقیق بازار، درك طراحان از نتیجه تحقیق ، و درنهایت مهارت و خلاقیت طراحان است.
طراح از سلیقه هاي شناخته شده و تفکیک شده تاثیر گرفته و این سلیقه ها را درك و دریافت می کند، بطوري که پس از مدت زمان کوتاهی می تواند از زاویه دید هر بخش از بازار به محصولات مورد نظر نگاه کند و اصطلاحاً قادر باشد خود را بجاي مخاطبین گوناگون قرار دهد. به اینصورت است که طراح می تواند اقدام به آفرینش طرح هاي مناسبی براي هر بخش از بازار نماید. بطور خلاصه ، طراح از سلیقه موجود در بازار تاثیر می پذیرد تا بتواند در بازار تاثیرگذار باشد.
واحد تولید
گل نقش با بهره گیري از تکنولوژي روز صنعت چاپ ، به خواسته مشتریان پاسخ داده و با استفاده از نیروهاي مجرب خود در جهت جلب رضایت مشتریان گام بر می دارد.

 

 

بخش هاي مختلف تولید عبارتند از :
آزمایشگاه و رنگسازي
پیش از چاپ ( شامل : توري کشی ، شستشو ، ، لاك کشی ، ظهور )
چاپ